Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

18 Март 14, 14:23 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Проект с европейско финансиране ще информира за правата на имигрантите в България
Проект “Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество” ще допринесе за информираността на имигрантите и тяхната интеграция в българското общество
Проект “Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество” ще информира за правата на граждани на трети държави в България чрез провеждане на кампания в медиите и организиране на национален форум. Проектът се изпълнява от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД (ИТДЦ ООД) и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни.

В рамките на проекта са включени дейности, чието изпълнение ще допринесе за информираността на имигрантите по отношение на техните права в страната и за тяхната успешна интеграция в приемащото общество. Информационната кампания ще бъде реализирана в популярни канали, като софийското метро и национален радио ефир.

„Опитът ни в работата с имигранти до сега показва, че липсва синтезирана и достъпна информация за техните права и задължения. Те не познават достатъчно добре работата на различните институции и имат нужда от съдействие при попълване и подаване документи и заявления“, сподели Бинел Фадли, собственик на ИТДЦ ООД и ръководител на проекта. Според нея, изпълнението на проекта ще допринесе за запознаването им с правата и възможностите, от които могат да се възползват.

Реализацията на проект “Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество” цели да спомогне и за ефективната интеграция на гражданите на трети страни. „Успешната интеграция е възможна чрез създаване на предпоставки за взаимно опознаване и разбиране на културата, традициите и обичаите на имигрантите и приемащото общество“, коментира Здравко Здравков, консултант по интеграция.

По проекта ще бъде организиран национално представителен форум "Имигрантските общности в Република България", чрез който ще се постигне широка информираност на българското общество за имигрантските общности, техните обичаи, традиции и интересни истории за интеграцията им в България. По време на форума имигрантите ще имат възможност за безплатни консултации с юристи и експерти по правни въпроси, свързани с тяхната интеграция.

Полезна информация за имигрантите и техните права ще бъде предоставяна и на уеб портала http://immigrant-bg.eu/ Там гражданите на трети държави могат да се запознаят с процедурите за получаване на гражданство, достъп до здравната система и започване на работа в страната.

Общата стойност на проект “Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество” е 79 967,47 лева. Проектът е с продължителност 5 месеца. Информационната кампания, включена в дейностите на проекта, ще обхване градове с концентрация на имигрантски общности – София, Пловдив, Кърджали, Бургас и Варна. Чрез кампанията и националния форум ще се осигури актуална информация и повишена осведоменост, както за имигранти, така и за българската общност, с цел повишаване знанията на участниците в интеграционния процес и по-доброто им взаимно разбиране.

За допълнителна информация:

Диана Чобанова
PR Expert
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1141