Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Събития

20 Март 14, 09:50 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Встъпителна пресконференция по проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”
Встъпителна пресконференция по проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период” ще се проведе на 21 март (петък) от 10:00 часа в Община Чипровци, бул. „Петър Парчевич” №45.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта, които ще допринесат за повишаване ефективността на общинската администрация при разработване и въвеждане на интегрирани публични политики.
Проект „Подпомагане на дейността на община Чипровци чрез ефективни политики през следващия програмен период”, Договор № 13-13-80/13.12.2013 г. се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Чипровци.

За допълнителна информация:
Диана Чобанова
PR Expert
PRoWay Communications Agency
Mob: + 359 (879) 931 336
E-mail: d.chobanova@proway.bg

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чипровци и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.798