Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Обучения

Вземи в gLOG
10 Април 14, 15:47 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Служители на Община Драгоман ще повишат квалификацията си чрез езикови курсове и специализирани обучения
Община Драгоман изпълнява проект „Обучение на служителите на Община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г., който цели да спомогне за повишаването компетентността на служителите в общинската администрация. Те ще имат възможността да преминат през обучения по английски език за начинаещи, ефективна комуникация и работа в екип, управление на времето и стреса и специализирани обучения от Каталога на ИПА.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като общата му стойност е 53 275,83 лева. Той ще се изпълнява от Община Драгоман в продължение на 9 месеца.

По проект „Обучение на служителите на Община Драгоман” ще бъдат изпълнени дейности за обучение по английски език за начинаещи, „Ефективна комуникация и работа в екип”, Управление на времето и стреса” и Специализирани обучения от Каталога на ИПА. В рамките на проекта ще бъдат осъществени и дейности за информация и публичност, които да спомогнат за неговото популяризиране и запознаване с ползите от неговото реализиране.

Чрез тези дейности, проектът цели да повиши езиковата подготовка на общинските служители и тяхната квалификация в областта на информационните технологии, както и подобряване на комуникационните им умения и уменията за управление на времето. „Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване компетентността на служителите в Общината и за подобряване на ефективното и качествено обслужване“, коментира Емилия Милушева, ръководител на проекта.

Очакван резултат от изпълнението на дейностите, освен проведени различни обучения и курсове, е сформирането на екип за управление на проекта, който ще придобие опит и ще усъвършенства своите познания за изготвяне и реализиране на бъдещи проекти на Общината.


За контакти и информация:

Община Драгоман

Телефон: 07172/21-03
Факс: 07172/20-14
e-mail: obshtina_dragoman@abv.bg
web: http://www.obshtinadragoman.com/Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Драгоман и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4022