Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
21 Май 14, 22:09 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Общински служители и кметове от Община Левски ще преминат обучения по европейски проект
Повишаването на уменията и квалификацията им ще увеличи ефективността на тяхната работа за подобряване обслужването на гражданите
Служители на общинска администрация Левски, кметове и кметски наместници на населените места в общината ще преминат различни видове обучения, които ще повишат тяхната квалификация и ще подобрят ефективността на организацията и координацията на работата им. Това стана ясно при представянето на проект „Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинската администрация – община Левски” – договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-68/06.12.2013 г. На встъпителна пресконференция, проведена вчера в общината, бяха представени целите на проекта, обхвата на дейностите, както и очакваните резултати от изпълнението му. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 9 месеца, а стойността му е 76 581,44 лв., стана ясно на пресконференцията. Общо 99 служители на общината ще преминат през обученията, които са свързани с подобряване на лидерските умения, работа в екип и екипна ефективност, както и за работа с граждани от уязвимите групи, обясни Петя Чолакова-Методиева, ръководител на проекта. Заместник-кметът на Община Левски Здравко Дафинов изрази своята увереност, че реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на работните процеси и ще повиши качеството на предоставяните административни услуги. Той допълни, че изпълнението на проекта ще спомогне общинската администрация да бъде по-модерна и ефективна структура.

Общата цел на проекта е да бъде повишена квалификацията на служителите на общината чрез обучение в сферите на тяхната компетентност. Очаква се след успешното участие на общинските служители в обученията да бъдат оптимизирани функциите на общинската администрацията, да бъдат подобрени работните процеси и да бъде повишено качеството на предоставяните административни услуги.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Левски и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0014