Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
25 Юни 14, 12:46 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Кампания информира за правата на имигрантите в България
В рамките на информационната кампания беше популяризиран интернет портал, в който те могат да научат повече за правата си и да потърсят съдействие по различни казуси
На пресконференция в София бяха представени постигнатите резултати и реализирани ползи от изпълнението на проект “Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество”. В рамките на проекта беше проведена информационна кампания за правата на имигрантите в България, като бяха използвани различни канали – националния радио ефир, реклама в софийското метро и билборд реклама.

В продължение на няколко седмици в националния радио ефир имигранти от различи страни разказаха за живота си у нас и споделиха проблемите, които срещат при взаимодействието с институциите. Като основно предизвикателство те посочиха липсата на достъпна информация, която в повечето случаи е само на български език.

Като част от дейностите по проекта беше организиран национален форум "Имигрантските общности в Република България". На форума имигрантите имаха възможността да се срещнат с представители на Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването. Заедно те дискутираха актуални проблеми и казуси от ежедневието на чужденците у нас.

В рамките на информационната кампания беше популяризиран интернет портал, в който те могат да научат повече за правата си. На www.immigrant-bg.eu те могат да се запознаят с процедурите за получаване на гражданство, достъп до здравната система и започване на работа в страната. Чрез уеб портала гражданите на трети държави могат да получат и съвети от експерти по различни казуси. „След провеждане на кампания посещаемостта на уеб портала се увеличи. Получихме много конкретни въпроси и казуси, които препратихме към компетентните органи“, коментира Йордан Боянов, координатор на проекта.

Проект “Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество” се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ЕООД и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 79 967,47 лева. Той беше изпълнен за период от 5 месеца.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1358