Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Политика

Вземи в gLOG
30 Юни 14, 15:08 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Левски изпълнява проект за подобряване на процесите по стратегическо планиране
С въвеждането на механизми за мониторинг и контрол ще бъде повишена ефективността на общинската администрация и ще бъдат изработени стратегически документи за развитие през следващия програмен период
Община Левски подобрява процесите по стратегическо планиране и въвежда механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на стратегически документи. Дейностите се реализират по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“, Договор №13-13-30/30.10.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 75 488,06 лева. В рамките на проекта ще бъде направена оценка на Общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013 г. и ще бъдат предложени препоръки за целите на ОПР 2014-2020 г. Анализът ще включва оценка на социално-икономическото развитие на общината и ще осигури аналитична база за разработване на стратегически документи за следващия програмен период.

Като част от дейностите по проекта, ще бъде разработена и въведена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014-2020 г. Методиката ще предложи единна система и подход за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическите документи. „Това ще подобри работата на общинската администрация и ефективността на политиките, реализирани на местно ниво“, коментира Любка Александрова, кмет на Община Левски. Общинските служители ще бъдат обучени за прилагане на въведената методика. „Чрез обучението служителите ще придобият необходимите умения за ефективното прилагане на методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка, като това ще повиши капацитета на общинската администрация и ще подобри нейната работа“, допълни Дилян Йорданов, ръководител на проекта.

Проектът предвижда консултиране на политиките, които са обект на стратегическо планиране, с всички заинтересовани страни. В рамките на проекта ще бъдат осъществени и дейности за информиране относно провежданите политики. Милка Георгиев, координатор на проекта, коментира, че мерките за информиране ще повишат общественото доверие към администрацията и ще осигурят подкрепа на политиките, провеждани на местно ниво.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Левски и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.2753