Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Събития

28 Юли 14, 14:33 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Заключителна пресконференция по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“
30 юли (понеделник), 13:00 часа, малката заседателна зала на етаж 3 от сградата на Община Левски
Община Левски организира заключителна пресконференция по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“, Договор №13-13-30/30.10.2013 г. Пресконференцията ще се проведе на 30 юли (сряда) от 13:00 часа в малката заседателна зала на етаж 3 от сградата на Община Левски.

На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените по проекта дейности и постигнатите резултати. В рамките на събитието ще бъде дискутиран новия общински план за развитие за 2014 – 2020 г., изготвен въз основа на анализ и оценка на ОПР за изминалия период.

Участници в пресконференцията:
• Дилян Йорданов, ръководител на проекта
• Милка Георгиева, координатор на проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 75 488,06 лева.Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Левски и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1041