Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

Вземи в gLOG
30 Юли 14, 14:44 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Левски изпълни проект за подобряване на процесите по стратегическо планиране
В рамките на проекта Общината изготви оценка на ОПР за периода 2007 - 2013 г. и разработи ОПР за новия програмен период
Община Левски изготви оценка на Общински план за развитие (ОПР) за периода 2007 - 2013 г. и въз основа на анализ на постигнатите цели и резултати разработи ОПР 2014 – 2020 г. Двата стратегически документа бяха представени днес на заключителната пресконференция по проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“.

В новия Общински план са заложени мерки, стимулиращи икономическото развитие на региона чрез провеждане на обучения за придобиване на предприемачески умения, създаване на условия за подкрепа на малкия и средния бизнес, рехабилитация на съществуващи бизнес зони и изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура. „Сред приоритетите в ОПР 2014 – 2020 г. е и развитието на конкурентоспособно селско стопанство“, сподели Любка Александрова, кмет на Община Левски.

При изпълнението на проекта, Община Левски разработи концепция за пространствено развитие на общината и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на ОПР 2014 – 2020 г. Въведената методиката предлага единна система и подход за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегически документи. „Това подобрява процеса на работата на общинската администрация и ефективността на политиките, реализирани на местно ниво“, коментира Дилян Йорданов, ръководител на проекта.

В рамките на проекта, Община Левски изпълни и дейности за консултиране на политиките, които са обект на стратегическо планиране на общинско ниво, с всички заинтересовани страни, с цел постигане на реална координация при планирането и реализацията на политиките за развитие.

Проект „Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски“, Договор №13-13-30/30.10.2013 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. „Реализирането на проекта допринесе за подобряването на процесите в общинската администрация и повишаване на капацитета на органите на управление и общинските служители за мониторинг и контрол върху изпълнението на стратегически документи за периода 2014 – 2020 г.“, коментира Милка Георгиева, координатор на проекта. Общата стойност на проекта е 75 488,06 лева. Той беше осъществен за период от 9 месеца.


Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Левски и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1109