Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Информационни технологии

05 Август 14, 16:21 / Автор: LLP Dynamics/Xapt
Microsoft Dynamics AX 2012 R3: успешно управление на бизнеса и неограничени възможности за развитието му
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 е едно от най-съвременните решения за цялостно управление на бизнес процесите в дадено предприятие, което интегрира цялата му дейност в единен механизъм, осигурява точна, бърза и аналитична информация във всеки един момент и предлага целия необходим обем от данни, които позволяват вземането на прецизно и мотивирано решение както за текущата дейност, така и за стратегическото му развитие.
В това се убедиха над 200 представители на различни компании, които взеха участие в уебинарите „Един ден от Вашия управленски живот, прекаран в Microsoft Dynamics AX R3“, организирани от LLP Dynamics/Xapt, за представяне на възможностите на най-новата версия на системата. Освен теоретичното представяне, те имаха възможност да се убедят на практика в предимствата, които тя осигурява. Инициативата на LLP Dynamics/Xapt бе изключително полезна за представителите на бизнеса у нас, като екипът предвижда нова поредица от уебинари през есента. На тях ще бъдат демонстрирани функционалности на ERP системата Microsoft Dynamics NAV.
Единното софтуерно решение се справя успешно с различните по вид и специфика предизвикателства, пред които се изправят различните отдели в дадена фирма. Например, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 подпомага търговските директори при определяне на таргетите и прогнозите за продажби, за да не им се налага за целта да „стрелят в тъмното“; управлението на търговските екипи, разпределянето на задачите и следенето за изпълнение на търговската политика; ценообразуването и измерването на ефективността от търговски решения като отстъпки, бонуси, промоции и др.; анализ на взаимоотношенията с клиентите, на търсенето и възможностите за оптимизиране на работата, и т.н.
Улеснението за логистичните мениджъри чрез Microsoft Dynamics AX 2012 R3 се изразява в по-бързото, лесно и точно прогнозиране и планиране на наличности и доставки; вземането на мотивирани решения за поддържане на оптимални складови запаси; организиране на складовото стопанство за адекватно съхранение на продукти, суровини и материали; информация в реално време за наличности и състояние на продукцията; бърза и точна обработка на заявките на клиенти; организация на транспортната дейност и оптимизация на доставки чрез намирането на най-подходящия вариант за маршрут, вид транспорт, групиране на пратки и т.н.
Производствените директори използват Microsoft Dynamics AX 2012 R3 за оптимизация на времето и повишаване на ефективността в цеха; пълна информираност и контрол за случващото се в производството; навременна обезпеченост с материали и ресурси; гъвкаво планиране и препланиране на производствената програма; ефективно управление и натоварване на капацитета; оптимизация на пряката производствена себестойност и др.
За ръководителите на проекти ползата от Microsoft Dynamics AX 2012 R3 се изразява в по-ефективното предварително ценообразуване и офериране; рационално разпределение на ресурсите и материалите в хода на изпълнение на проекта; контрол по изпълнение на задачите, сроковете и качеството; управление на промените; коректно отражение на приходната и разходната част; анализ на ефективността и печалбата от проекта. Системата е от изключителна помощ и за финансовите и изпълнителните директори, които получават единна и обобщена информация от всички отдели в реално време и могат да вземат адекватни и мотивирани решения, базирани на пълна и изчерпателна информация.
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 е подходящо решение за компании от различни браншове и насоченост – както разнообразни производствени предприятия, така и търговски, дистрибуторски и логистични фирми, ритейл и строителни компании, и много други. Системата се прилага успешно и в холдингови структури, тъй като освен местни счетоводни стандарти и законодателни норми може да интегрира и различни международни изисквания. Освен традиционните функционалности, в нея са включени и нови като управление на транспорта, разширено складово управление, прогнозиране на продажбите, електронна търговия. Предоставят се и възможности, свързани с облачните услуги, към които се насочват все повече потребители.
Microsoft Dynamics AX 2012 е система, която непрекъснато се развива и по която се прилагат постоянни нововъведения с цел да стане още по-гъвкава и лесна за употреба. Целта е фирмите, които си купуват софтуера, да могат да възвръщат инвестицията си все по-бързо, приспособявайки се в максимално кратки срокове към нейното използване. В допълнение, Microsoft Dynamics AX 2012 предлага неограничена възможност за развитие на бизнеса, като може да се модифицира неограничено при променени изисквания, нараснали потребности на съответната компания и увеличаване на мащаба й. Внедряването на тази ERP система се равнява на използване на ноу-хау от над 19 000 фирми от цял свят – по този начин съответната компания получава възможността да ползва най-доброто от световния опит и шанса да се възползва от работещи и проверени в практиката решения.

За Контакти: Юлиан Венев, LLP Dynamics/Xapt

Източник: http://www.llpdynamics.bg/microsoft-dynamics-ax-2012-r3-uspeshno-upravlenie-na-biznesa-i-neogranicheni-v-zmozhnosti-za-razvitieto-mu/

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.5287