Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Обучения

Вземи в gLOG
16 Септември 14, 13:12 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Служителите на Община Драгоман преминаха серия от обучения за повишаване на компетентността и подобряване на работния процес
Те успешно завършиха курсове по английски език, информационни технологии и ефективна комуникация, организирани по проект „Обучение на служителите на Община Драгоман”
Община Драгоман успешно приключи проект за повишаване на езиковите умения и компетенциите в различни специализирани области на общинските служители. Като част от дейностите по проект „Обучение на служителите на Община Драгоман” се проведоха обучения по английски език, ефективна комуникация и работа в екип, управление на стреса и времето и специализирани обучения от каталога на ИПА.

Реализирането на проекта допринесе за повишаване на компетенциите на общинските служители, подобряване на работния процес и повишаване на ефективността при изпълнение на служебните им задължения. „Чрез проведените обучения служителите в Общината придобиха нови знания и умения, които несъмнено ще повишат качеството на тяхната работа“, коментира Емилия Милушева, ръководител на проекта. Тя допълни, че реализирането на проекта ще допринесе и за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса.

При изпълнението на проекта се сформира екип, отговорен за неговото управление, който с успешното реализиране на всички дейности придоби опит и усъвършенства своите познания за изготвяне и реализиране на бъдещи проекти на Общината.

В рамките на проекта се осъществиха и дейности за информация и публичност за неговото популяризиране и запознаване на заинтересованите страни с ползите от неговото реализиране.

За проекта:
Проект „Обучение на служителите на община Драгоман”, Договор N13-22-1/02.01.2014 г. е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент на проекта е Община Драгоман. Проектът се реализира от Община Драгоман за период от 9 месеца. Общата му стойност е 53 275,83 лева.

За контакти и информация:

Община Драгоман

Телефон: 07172/21-03

Факс: 07172/20-14

e-mail: obshtina_dragoman@abv.bg

web: http://www.obshtinadragoman.com/


Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Драгоман и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

4.7412