Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Образование

Вземи в gLOG
29 Септември 14, 15:00 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция по проект „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет-София“
Пресконференцията ще се проведе на 1 октомври 2014 г. от 11:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София
Технически университет-София организира пресконференция по проект „Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет-София”, която ще се проведе на 1 октомври 2014 г. от 11:00 часа в Конферентна зала на БИЦ при ТУ-София. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на този проект е да се усъвършенства системата за управление на ТУ-София с оглед постигане устойчиво подобряване на качеството на дейността на университета. На пресконференцията ще бъдат представени петте основни дейности, свързани с реализиране на тази задача, и постигнатите до момента резултати.

В пресконференцията ще вземат участие:
- Проф. д-р инж. Марин Христов, ректор на ТУ-София и ръководител на проекта

- Проф. дтн инж. Веско Панов, зам.-ректор на ТУ-София, административен координатор на проекта
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1175