Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Образование

Вземи в gLOG
02 Октомври 14, 13:34 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Учебната година в ТУ – София стартира с актуализирани специалности по „Компютърно и софтуерно инженерство“ и „Информационни технологии“
Учебните програми на специалностите са осъвременени с партньорството на водещи IT компании и бизнес организации
През новата учебна година в Технически университет – София бъдещите експерти ще се обучават в бакалавърска и магистърска специалност по „Компютърно и софтуерно инженерство“ и в магистърска специалност по „Информационни технологии“ с актуализирани учебни програми. Обновените образователни програми бяха представени вчера на пресконференция по проект „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство“.

Програмите са в съответствие със съвременните нужди на бизнеса и са разработени с партньорството на водещи IT компании и бизнес организации, сред които:
САП ЛАБС България EOOД, VMware Bulgaria EOOD, ЕСРИ България, Микроинвест ООД, MM Solutions AD, Лирекс, Българска Браншова Камера по Електронна Промишленост и Информатика (ББКЕПИ), Johnson Controls Inc., Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Владстер ЕООД, Мобилтел ЕАД, Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи, Nokia Bulgaria ЕООД, Майкрософт България ЕООД, Контракс ЕАД и Мусала Софт.

„За първи път у нас цяла магистърска програма се структурира и провежда с пряката подкрепа на водещите ИТ компании“, коментира проф. д-р Огнян Наков, декан на Факултет по компютърни системи и управление на ТУ – София. Новите учебни планове създават възможност за обучение, съобразено с нуждите на бизнеса, и реализация още от студентската скамейка.

Чрез партньорското си участие бизнесът стимулира подготовката на студенти съобразно конкурентните потребности на пазара на труда и динамичното развитие на този сектор. „Партньорството с водещи компании и организации от ИТ сектора ще повиши качеството на образованието в тази област и ще допринесе за подготовката на висококвалифицирани кадри“, допълни проф. д-р Пламенка Боровска, ръководител на проекта. Предпоставка за повишаване качеството на образованието е участието на изявени практици от IT сектора като лектори в образователния процес, които ще споделят своя дългогодишен опит и познания.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0622