Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Предприемачество

Вземи в gLOG
02 Октомври 14, 19:07 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Академия по предприемачество ще развива умения за управление на агробизнес на 16 октомври в Стара Загора
В нея безплатно могат да участват предприемачи и представители на малки и средни предприятия
Академия по предприемачество ще развива нужните умения за стартиране на собствен бизнес в агросектора и неговото успешно управление. В гр. Стара Загора академията ще се проведе на 16 октомври 2014 г. от 9:30 ч. в Парк хотел Стара Загора. Тя е отворена за предприемачи и представители на малки и средни предприятия, които искат да усъвършенстват своите теоретични познания и да придобият практически умения за управление на собствен бизнес. Участието в академията е безплатно след предварителна регистрация на: http://goo.gl/YNhXHH

Академията се организира по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България - Гърция”, който цели да насърчи развитието на агросектора в България. Участниците в нея ще бъдат обучавани по специална програма, разработена в рамките на проекта от предприемачи в областта на агробизнеса и експерти в сферата на образованието. Партньор в създаването на програмата и провеждането на академията е American Farm School към колежа Perrotis в Гърция, който има опит в образованието и обучението по предприемачество конкретно в областта на селското стопанство.

В обучението на младите предприемачи ще се включат лектори от Гърция, които ще им предадат своя опит за прилагане на иновативни и креативни бизнес модели, успешно пазарно позициониране и привличане на клиенти. „Основни причини за провала на малките компании са слабите управленски умения и липсата на добро планиране“, споделя Константинос Ротсиос от American Farm School. „Академията ще научи бъдещите предприемачи как да създадат успешен модел, като ги запознае с основните стъпки при стартиране на бизнес и изготвяне на бизнес план“, допълни той.

Всички участници в публичното събитие ще бъдат в последствие включени в електронно базирана платформа за обмяна на опит и контакти между предприемачи инвеститори обучители и ментори от българска и от гръцка страна. На участниците в работната среща ще бъде предложена възможност за обмяна на опит, усвояване на нови знания и персонални контакти с гръцките партньори колежа Perrotis. Ще бъде създадена възможност за създаване на устойчиво партньорство и дългосрочна бизнескорелативна връзка базирайки, се на електронната платформа.

Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България – Гърция” се изпълнява от Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” и се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници– компонент 1 – фаза 2”.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1075