Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Образование

Вземи в gLOG
28 Октомври 14, 14:01 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция на тема „Електронно правителство, наука, бизнес и алумни“ в ТУ-София на 30 октомври
Пресконференцията ще се проведе на 30 октомври 2014 г. от 11:00 ч. в Конферентната зала на новия Библиотечно-информационен център на ТУ-София
Техническият университет – София организира пресконференция на тема „Електронно правителство, наука, бизнес и алумни“, която ще се проведе на 30 октомври 2014 г. от 11:00 ч. в Конферентната зала на новия Библиотечно-информационен център на ТУ-София. По време на пресконференцията ще бъдат коментирани въпроси от стратегическо значение не само за университета и висшето образование в България, но и за обществото като цяло. Сред водещите теми са: иновативната система за електронно управление в ТУ – София (Е-ТУС); новият алумни център – лост за утвърждаване на престижа на университета и насърчаване на връзката между бизнеса и академичната общност. Възпитаниците на университета са сред най-изтъкнатите личности в обществото – Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев, академик Стефан Воденичаров (председател на БАН), инж. Койчо Русев (председател на Български транспортен холдинг), проф. Венелин Живков (ректор на ТУ 2000-2004), инж. Анри Леви (управител на фирма „ФАДАТА“), инж. Николай Минков (изпълнителен директор на индустриален клъстер Средногорие мед), инж. Константин Колев (изпълнителен директор на „КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД”), инж. Лидия Шулева (евронаблюдател, евродепутат и народен представител в 40-то Народно събрание на България 2005 – 2009 и управител на “Бизнес интелект“) и много други. Значим е и приносът на ТУ-София в изграждането на „София Тех Парк“, като от 12-те лаборатории 6 са на ТУ-София.

В пресконференцията ще вземат участие ректорът на ТУ – София проф. д-р инж. Марин Христов, зам.-ректорите и представители на академичната общност.

Пресконференцията се организира в рамките на двудневна конференция на тема „Усъвършенстване на системите за управление на ТУ-София”, която ще се проведе на 30 и 31 октомври 2014 г., и в изпълнение на проект „Усъвършенстване на системата за управление на Техническия университет-София“, договор № BG051PO001-3.1.08-0023. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За допълнителна информация:
Таня Пантeлеева
Н-к сектор „Връзки с обществеността“
ТУ – София
тел. +359 2 965 25 95 / моб. тел. 089 5588533
e-mail: tpanteleeva@tu-sofia.bg

Мирослава Митева
PRoWay Communications Agency
моб. тел. 0879 930 080
е-mail: m.miteva@proway.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1034