Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Образование

14 Ноември 14, 11:00 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция на тема „Образование в съответствие със съвременните нужди на бизнеса“
17 ноември 2014 г. (понеделник), 14:30 часа, зала 2130 в Блок 2 на ТУ-София
Пресконференция на тема „Образование в съответствие със съвременните нужди на бизнеса“ ще се проведе на 17 ноември (понеделник) от 14:30 часа в зала 2130 в Блок 2 на Технически университет – София, бул. “Кл. Охридски“ №8.

На пресконференцията ще бъдат представени актуализираните учебни програми и планове на бакалавърската и магистърската степени на специалност „Електроника“. В учебните програми на специалностите са включени нови дисциплини, чрез които бъдещите специалисти да придобият нужните познания и умения.

На събитието ще бъде представена и изцяло новата магистърска специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“, разработена от Факултет по електронна техника и технологии, Факултет по телекомуникации и Машинно - технологичен факултет на ТУ – София. Новата специалност е създадена след проведен анализ на съвременните тенденции на пазара на труда и е съобразена с нуждите на работодателите.

Програмите и специалностите са актуализирани в партньорство с Вистеон Електроникс България, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии” и Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес.

Пресконференцията се организира по проект „Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда”, Договор № BG051PO001-3.1.07-0048. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.


 


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

16.3685