Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Агробизнес

Вземи в gLOG
17 Ноември 14, 17:19 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии в агросектора“
19 ноември 2014 г. (сряда), 11:00 часа, betahaus
• Има ли добри програми за образование по предприемачество в България?
• Какви добри практики от Гърция в сферата на образованието и обучението по предприемачество могат да се приложат в България?
• Как да стимулираме младите предрпиемачи в агросектора?
• Какви познания и умения трябва да притежават предприемачите, за да развиват успешно собствен аграрен бизнес?

Отговорите на тези въпроси ще научите на пресконференция на тема „Състояние на образованието по предприемачество и иновативни предприемачески стратегии в агросектора“, която ще се проведе на 19 ноември (сряда) от 11:00 часа в betahaus, ул. „Крум Попов“ №58, гр. София. Събитието се организира по проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България - Гърция”, осъществяван от Център за предприемачество и управленско развитие – България (CEED България).

В рамките на проекта се проведе Академия по предприемачество, където участниците бяха обучавани по специална програма, разработена в рамките на проекта от предприемачи в областта на агробизнеса и експерти в сферата на образованието. Партньор в създаването на програмата и провеждането на академията е American Farm School към колежа Perrotis в Гърция, който има опит в образованието и обучението по предприемачество конкретно в областта на селското стопанство. На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проведените обучения и нагласите на бъдещите предприемачи.

На пресконференцията ще присъстват:
• Надежда Ташева – ръководител на проекта;
• Станислав Червенков – експерт по проекта;
• Николай Ярмов – експерт по проекта.

За проекта:
Проект „Иновативни предприемачески инициативи чрез транснационално партньорство България- Гърция” се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07-0042-C0001 „Без граници – компонент 1 – фаза 2”. Основната цел на проекта е изграждане и функциониране на транснационално партньорство и сътрудничество между България и Гърция за анализиране и изготвяне на обща учебна програма и разпространение на възможностите за стартиране и развитие на иновативни предприемачески инициативи.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1021