Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Събития

Вземи в gLOG
01 Декември 14, 11:42 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“
2 декември 2014 г. (вторник), 11:00 часа, Община Берковица, площад „Йордан Радичков“ 4
Пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ ще се проведе на 2 декември (вторник) от 11:00 часа в Община Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите на проекта, които ще допринесат за повишаване компетентността на служителите в Общината за по-качествено изпълнение на служебните им задължения.

На пресконференцията ще присъстват:

o Димитранка Каменова, кмет на Община Берковица;
o Златина Петрова, ръководител на проекта.

Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г., се изпълнява от Община Берковица за период от 12 месеца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.1338