Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Обучения

Вземи в gLOG
05 Декември 14, 11:05 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Берковица изпълнява проект за подобряване ефективността на общинската администрация
В рамките на проекта ще бъдат обучени 95 служители на Общината
Община Берковица започна изпълнението на проект за подобряване на ефективността на общинската администрация и повишаване капацитета и уменията на служителите в нея. Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ е на стойност 89 745,50 лева и се изпълнява за период от 12 месеца.

Проектът цели да подобри ефикасността и ефективността на общинската администрация, да повиши квалификацията на по-голям брой служители чрез обучения за различни умения и познания и да постигне европейски стандарти в администрацията - професионално, модерно и компетентно обслужване. Изпълнението на целите ще повиши капацитета на администрацията в Общината и ще подобри предоставяните от нея услуги за бизнеса и гражданите.

В резултат на осъществяването на проекта ще бъдат обучени и сертифицирани 95 служители. След приключването на проекта служителите ще са с повишена професионална компетентност, което ще подобри изпълнението на задълженията им. „За тази цел са предвидени обучения за работа с хора със специфични потребности, повишаване мотивацията на служителите, комуникативни и презентационни умения“, коментира Златина Петрова, ръководител на проекта.

Служителите с ръководни функции ще преминат обучения за добро управление, отворена и прозрачна администрация. За тези, които работят за интеграцията на малцинства, са предвидени курсове по приложни въпроси за интеграция на етническите групи в България.

Проект „Повишаване на капацитета на общинска администрация Берковица“ в изпълнение на Договор № М13-22-58/18.08.2014 г. се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.
Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.4335