Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Образование

Вземи в gLOG
12 Декември 14, 15:13 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция по проект „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство“
Пресконференцията ще се проведе на 15 декември 2014 г. (понеделник) от 13:30 часа в зала 1434 в Блок 1 на ТУ-София
Пресконференция по проект „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство“ ще се проведе на 15 декември 2014 г. (понеделник) от 13:30 часа в зала 1434 в Блок 1 на Технически университет – София.

На пресконференцията ще бъдат дискутирани ползите и възможностите, които предлагат актуализираните и иновирани образователни програми за бакалавърска и магистърска специалност по „Компютърно и софтуерно инженерство“ и за магистърска специалност по „Информационни технологии“.

Обновените програми са в съответствие със съвременните нужди на бизнеса и са разработени с партньорството на водещи IT компании и бизнес организации, сред които:
САП ЛАБС България EOOД, VMware Bulgaria EOOD, ЕСРИ България, Микроинвест ООД, MM Solutions AD, Лирекс, Българска Браншова Камера по Електронна Промишленост и Информатика (ББКЕПИ), Johnson Controls Inc., Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Владстер ЕООД, Мобилтел ЕАД, Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи, Nokia Bulgaria ЕООД, Майкрософт България ЕООД, Контракс ЕАД и Мусала Софт.

Новите учебни планове създават възможност за обучение, съобразено с нуждите на бизнеса, и реализация още от студентската скамейка. Чрез партньорското си участие бизнесът стимулира подготовката на студенти съобразно конкурентните потребности за своето развитие и осигурява като лектори водещи представители на IT средите.

Проект „Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистър и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавър и други професионални направления в областта на Компютърното и софтуерното инженерство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Технически университет-София носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Договарящия орган.


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1302