Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Бизнес

Вземи в gLOG
04 Февруари 15, 17:54 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Интерактивен документ „Мястото на иновациите в българския бизнес“ обединява мненията и вижданията на компаниите
Документът ще бъде периодично актуализиран, като ще бъдат включвани обновени данни и решения
  • Документът ще бъде периодично актуализиран, като ще бъдат включвани обновени данни и решения
  • Новите оперативни програми 2014-2020 предоставят значителни възможности за финансиране на иновациите 
  • Предизвикателството пред компаниите днес: разработване на иновативни продукти, насочени към унифициране на производствените процеси
 

Общ интерактивен документ, наречен „Мястото на иновациите в българския бизнес“, ще създадат бизнес компании и организации в България. Документът ще съдържа анализи, проучвания, данни, проблеми и търсене на общи решения за преодоляването им. Около това решение се обединиха участниците в дискусията по време на форума "Фабрика за иновации: Възможности и тенденции пред българския бизнес. Опции за финансиране, европейски фондове", организиран от XAPT Solutions. Идеята на XAPT Solutions е документът да бъде периодично актуализиран и доразвиван, като ще бъдат отразявани настъпилите промени, нова актуална и полезна информация, анализи и решения. В него ще бъде включени и данни за възможностите за финансиране на иновациите, предлагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и практически примери за реализирани иновации.  

Събитието "Фабрика за иновации: Възможности и тенденции пред българския бизнес. Опции за финансиране, европейски фондове", което се проведе днес в София, събра на едно място представители на бизнеса, технологични и иновативни компании и организации, пред които бяха демонстрирани успешни примери за това как внедряването на иновативни решения се е превърнало в основна предпоставка за бизнес успех в различни сфери.

Според вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който беше официален гост на форума, основният проблем при иновациите не е липсата на средства. Може би ни липсва увереност, самочувствие и добра организация, посочи той. Дончев акцентира върху факта, че иновациите като цяло представляват промяна, излизаща извън рамките на обичайното, от каквато промяна отчаяно се нуждае цялата българска икономика. Вицепремиерът добави, че за развитие на иновациите е необходимо създаването на „хранителна среда“, която да поддържа иновационния процес.

Сред темите на форума беше и развитието на Internet of Things (IoT) като концепция, коятоще промени не само ежедневието на потребителите, но и ще постави на изцяло нова платформа правенето на бизнес и разработването на бизнес решения. Иновациите, които могат да се развиват в тази нова среда, са на практика необятни и създават неограничено поле за развитие и реализация на идеи, стана ясно по време на събитието. Internet of Things(IoT) дава възможност за свързване на всичко, по всяко време, с всекиго, при това от всяко място, за всяка услуга, във всички мрежи.

Как обаче ще се отрази всичко това на бизнеса? „В индустриален план Интернет на нещата ще се прояви в пълна интеграция на физическия и дигитален свят чрез мрежови сензори, машинна интеграция и обработката на огромно количество данни. Функциите по планиране, възлагане, следене и отчитане на производството ще бъдат споделени чрез свързаността между производители, доставчици, служители, клиенти. Огромно количество данни ще бъдат достъпни по всяко време, за всички заинтересовани, от всякакви устройства”, каза Стели Димитрова, управляващ директор на XAPT Solutions.

По думите на Димитрова, поддръжката и ремонтната дейност ще бъде улеснена благодарение на интелигентни сензори, които ще следят в реално време състоянието на съоръженията и ще изпращат навременни сигнали за необходимост от ремонти; ще се оптимизира и веригата на доставки. „Нещо повече – клиентите ще могат да проверяват определени параметри на продукта, важни за него (съдържание, показатели, данни за производство, партиди, сертификати); производителите ще могат да следят дали се спазват условията за съхранение на суровини и продукция; при рекламация към доставчик ще се подава сигнал към него още при регистриране на отклонението;  ще се осъществява онлайн контрол при опасни суровини и материали“, поясни тя. Комбинирайки всичко това с ноу-хау за оптимизации и ползване на софтуер за управлението му, XAPT Solutions се насочва към разработването на иновативна услуга, предоставяща възможността за осъществяване на целия този процес. "Ще се фокусираме върху производствените сектори като генератор на Брутния вътрешен продукт на страната, като услугата ни, която ще бъде базирана в облака, ще бъде предложена първо в България", съобщи Стели Димитрова.

"Облачните услуги не са технологии от бъдещето, те са технологии от настоящето", каза от своя страна Радослав Ризов, експерт "Проекти и програми" в Microsoft България. „През Програмния период 2007-2014 г. облачните услуги (SaaS, IaaS, PaaS) не бяха допустим разход по проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, в почти всички държави членки, включително в България. С развитието си те разкриха пълния си потенциал, но невъзможността на ГД "Регионална политика" и националните органи да предвидят еволюцията им "обрече" развитието на иновациите в ЕС да бъде заключено на on-premise. За да се промени текущото състояние, което застрашава цялата икономика на ЕС, трябва да идентифицираме проблемите и да предприемем спешни мерки. Публичните и частни субекти трябва да могат да се възползват от услуги, базирани в облака, чрез Структурните фондове през периода 2014-2020 г.“, категоричен беше Ризов.

Пред участниците във форума Емил Дърев и Евгений Иванов, членове на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски програми, представиха възможностите за финансиране на иновации през следващия програмен период. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще може да осигури на българската икономика общо 1,2 млрд. евро до 2020 г., като от тях 295 млн. евро ще са директно насочени към иновациите. През 2015 г. се планира да се отворят три схеми за повече от 430 млн. лв., една от които е за иновации. От БАКЕП представиха и кои са конкретните допустими дейности, които ще бъдат финансирани и от какъв размер на финансова помощ могат да се възползват, като представиха и примери от практиката за реализирани иновации.

Участниците имаха възможността да се запознаят и със същността на систематичния подход към иновациите, представен от Красен Хинков от Innovation Starter Box. „Няма дългосрочен устойчив растеж без иновации“, категоричен беше той. Хинков цитира данни от изследването Breakthrough innovation & Growth на PWC, според които за 51% от компаниите иновациите са конкурентна необходимост, а 75% от най-иновативните компании имат добре дефинирана иновационна стратегия. 74% от изпълнителните директори считат, че иновациите и оперативната ефективност са еднакво важни за успеха на компанията им. „Това се случва за пръв път от началото на проучването – иновациите имат превес над ефективността“, подчерта Хинков.

 
 
За XAPT Solutions:

XAPT Solutions е най-големият Microsoft Dynamics партньор за Централна и Източна Европа. Компанията е водеща сила в консултирането на клиентите във всички аспекти по отношение на избор, внедряване и последваща поддръжка на системи за управление на бизнеса. В началото на 2014 г. XAPT Solutions придоби в България LLP Dynamics, част от LLP Group – един от лидерите на пазара и първият партньор на Microsoft у нас, предлагащ и двете системи от бизнес направлението Microsoft Dynamics (AX и NAV). В момента част от голямото семейство на XAPT Solutions са и над 45 професионалисти, базирани в България. Българският екип на компанията, продължител на традициите и успеха на LLP Dynamics, има реализирани над 120 проекта по внедряване на ERP, бизнес консултиране, изграждане на Business Intelligence стратегии и други IT системи. XAPT Solutions предоставя както цялостни, така и конкретни бизнес решения за клиенти в индустриите, в които има натрупан опит вече над 14 години.


Източник:

Комуникационна агенция PRoWay


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.2132