Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Технологии

Вземи в gLOG
06 Юли 15, 14:11 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Министерството на отбраната разработи информационна система за достъп до пространствени данни
Информационната система ще бъде представена на конференция на 16 юли в гр. София
Информационна система за достъп до пространствени данни на Министерство на отбраната ще предоставя 38 електронни услуги за администрацията, бизнеса и гражданите. Системата ще бъде представена на конференция на 16 юли от 09:30 часа в София Хотел Балкан, гр. София. Системата е разработена в рамките на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г.

На конференцията ще присъстват д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната и ръководител на проекта, Александър Йоловски, ръководител на УО на ОПАК, вицеадмирал Румен Николов, началник на отбраната, полк. Румен Димитров, началник на Военно-географската служба, Атанас Темелков, зам. и.д. на ИА ЕСМИС, служители в администрацията и представители на бизнеса. Те ще дискутират възможностите, които предоставя системата, и ползите от нейното стартиране за подобряване качеството на административните услуги и улесняване на достъпа до тях.

Чрез информационната система потребителите ще могат бързо и лесно да откриват, разглеждат и изтеглят пространствени географски данни. Системата включва още функционалности за конвертиране, съхранение и администриране на пространствените данни и услуги. Системата ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която според законовите разпоредби има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти, като карти, схеми, анализи на терена, цифрови данни за местността, снимки от въздуха и друга географска информация.

За проекта:

Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г., се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основна цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационната система за достъп до пространствени данни. Проектът се изпълнява за период от 30 месеца и е на обща стойност 809 036,90 лв.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на отбраната и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.

Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1057