Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Спорт

Вземи в gLOG
30 Юни 14, 17:24 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Годеч стартира изграждането на спортен комплекс
Спортният комплекс в гр. Годеч ще разполага с мултифункционална зала, подходяща за различни спортни занимания
Днес официално стартира изграждането на спортен комплекс в гр. Годеч, който ще разполага с мултифункционална зала и ще предлага различни спортни занимания. Строителството на спортния комплекс се реализира по проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч, община Годеч“.

В своята мултифункционална зала комплексът ще предлага разнообразни спортни занимания, подходящи за различни възрастови и социални групи. За целта ще бъде осигурен равен достъп и възможност за активно социално включване и интегриране на хора с увреждания. Проектът включва и изграждане на нови трибуни за 600 седящи места, пречиствателно съоръжение, паркоустройство, футболно игрище, паркинг и детска площадка.

„Чрез изграждането на комплекса ще се създадат условия за реализиране на устойчива и ефективна политика в областта на спорта“, коментира Андрей Андреев, кмет на Община Годеч. „Усилията ни ще бъдат насочени към спортната култура на различните поколения и насърчаване на техните активни занимания“, допълни той.

Първата копка на строителните дейности беше отбелязана традиционно с бутилка шампанско, разбита в кофата на багера. На официалното събитие присъстваха председателят на Общински съвет Велин Иванов, зам.-кметът Ангел Николов, началникът на пожарната Георги Григоров, общински съветници и граждани. За доброто настроение на гостите се грижиха танцьорите от „Лудо – младо“ и вокалната група към СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч, община Годеч“ се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. Проектът е на стойност 5 739 020,57лева и се реализира за периода от 27.11.2012 г. до 15.07.2015 г.


Този документ е създаден в рамките на проект №23/321/01390/ 27/11/2012г. „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр. Годеч”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1101