Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Технологии

Вземи в gLOG
17 Юли 15, 15:15 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Министерството на отбраната представи информационна система за достъп до пространствени данни
Информационната система е достъпна на уеб адрес https://gis.armf.bg и ще предоставя бърз достъп до 33 електронни услуги
Информационна система за достъп до пространствени данни на Министерство на отбраната ще предоставя 33 електронни услуги за администрацията, бизнеса и гражданите. Системата беше представена на конференция вчера в гр. София. Тя е разработена в рамките на проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На конференцията присъстваха д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната и ръководител на проекта, полк. Румен Димитров, началник на Военно-географската служба, полк. Сергей Лалов, заместник-директор на дирекция „Стратегическо планиране“ - МО, г-н Атанас Темелков, зам. и.д. на ИА ЕСМИС, служители в администрацията и представители на бизнеса и научните среди. Те дискутираха възможностите, които предоставя системата, и ползите от нейното въвеждане в експлоатация за потребителите.

Конференцията беше открита от Д-р Добромир Тотев, който представи основните цели на проекта и постигнатите резултати от реализацията му. Той обърна внимание на трудностите и предизвикателствата, пред които се е изправил екипа, и изрази институционалната и своята лична подкрепа към всички експерти, които са успели да реализират амбициозните цели на проекта. „Тези експерти успяха да формират идея, изпълниха я със съдържание и я реализираха успешно чрез заложените цели в настоящия проект. Имаше трудни моменти и много предизвикателства, с които екипът се справи успешно, благодарение на своята отговорност, професионални умения и добре координирана работа“, коментира той.

Портфолиото на военно-географската служба и възможностите на разработената информационна система представи полк. Румен Димитров, началник на ВГС.
Системата е достъпна на уеб адрес https://gis.armf.bg и чрез нея потребителите могат бързо и лесно да откриват, разглеждат и изтеглят пространствени географски данни. Системата включва още функционалности за конвертиране, съхранение и администриране на пространствените данни и услуги. Тя ще бъде обслужвана от Военно-географската служба, която според законовите разпоредби има задължението да изпълнява дейностите по създаване на геоинформационни продукти, като карти, схеми, анализи на терена, цифрови данни за местността, снимки от въздуха и друга географска информация.

Допълнителна информация за архитектурата на портала и използваните технологии за неговото разработване беше представена от Деян Балтаджиев, представител на геоинформационната компания „Мапекс” АД. Той запозна участниците и с бъдещите възможности за развитие на информационния портал, които да гарантират неговата устойчивост и технологична ефективност: създаване на връзка с Национален геопортал; осигуряване на мобилен достъп до пространствени данни и синхронизация на пространствените данни с други организации, автори и държатели на пространствени данни.

За проекта:
Проект „Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната“, Договор № 12-32-2/18.01.2013 г., се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основна цел на проекта е подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационната система за достъп до пространствени данни.
Проектът се изпълнява за период от 31 месеца и е на обща стойност 547 935,17 лв.
Чрез разработената информационна система се удовлетворяват изискванията на директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент на Съвета на Европа за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Въвеждането на системата в експлоатация допринася за изпълнение на поетите ангажименти от Република България, като държава-членка на Европейския съюз, да участва при създаването на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност. Тази специфична цел е в унисон с основните приоритети, заложени в Пътната карта за е-управление, Закона за достъп до пространствени данни и Регламентите на Европейската комисия за прилагане на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE).
Информационната система допринася и за намаляване на дублирането на геопространствените данни, спестяване на средства на потребителите и улесняване достъпа до наличния фонд от пространствени данни на МО.

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на отбраната и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.Източник:

Комуникационна агенция PRoWay

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.0361