Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Банки и финанси

29 Януари 16, 10:58 / Автор: M3 Communications Group, Inc.
„Кеш Кредит“ не е оперирало като дружество за електронни пари
Становище на „Кеш Кредит“ ЕАД относно разпространената информация за наложена от БНБ имуществена санкция
Във връзка с разпространената в медиите информация относно наложената на „Кеш Кредит“ ЕАД имуществена санкция и отказа на БНБ да й издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари, бихме искали да заявим следното:
1.      „Кеш Кредит“ ЕАД не е извършвало дейност като дружество за електронни пари, нито е издавало предплатени карти. Наложена е имуществена санкция за дейност, каквато дружеството не е извършвало, и „Кеш Кредит“ ЕАД е инициирало съдебно производство за отмяната ѝ като незаконообразна.

Всички предплатени карти „Cash Card“ са издадени от лицензирано дружество – банка, по предвидения от закона ред и по начина, по който това се осъществява и от други участници във финансовия сектор. Всички карти, които се намират в наши клиенти, ще могат да се използват и в бъдеще.
2.      Към настоящия момент дружеството не е получило и не разполага с акт на БНБ за отказ за издаване на лиценз за дейност като дружество за електронни пари. При направен опит от представител на дружеството в 14:50 ч. на 22.01.2016 г. да се запознае със съдържанието на този отказ, се установи, че такова обстоятелство все още не е отразено в деловодната система на БНБ. „Кеш Кредит“ ЕАД може да вземе становище по цитирания отказ едва след като го получи по надлежния ред.

„Кеш Кредит“ ЕАД не е дружество за електронни пари, а е небанкова финансова институция, вписана в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции. Дружеството добросъвестно, коректно и прозрачно обслужва своите клиенти вече пет години в съответствие с българското законодателство.
„Кеш Кредит“ ЕАД е част от международна група, в която основен акционер с 25 милиона щатски долара е фонд с инвеститори, сред които Международната финансова корпорация (част от Световната банка), НТТ Докомо (най-големият японски мобилен оператор) и други международни компании. Като доказателство за успешния си бизнес модел, групата оперира на големи международни пазари в сътрудничество с водещи мобилни оператори посредством дъщерни дружества, лицензирани от съответните регулатори в тези страни.

За Контакти: M3 Communications Group, Inc.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

11.2114