Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Съобщения до медиите. Безплатно в PRESS.dir.bg!

 
Рейтинг: 3.00
(1387)
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 1.04.2016 - До момента
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016
СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2009 - 2012
Източници на ИНФОРМАЦИЯ


Изпрати СЪОБЩЕНИЕ до Медиите За PRESS.dir.bg Карта на сайта

СЪОБЩЕНИЯ до Медиите 2013 - 31.03.2016 / Общество

09 Март 16, 14:10 / Автор: NASO.bg
Осигуряване зачитането на човешки права и достъпа до правосъдие за хора с интелектуални затруднения
На 10 и 11 март 2016 г. в парк-хотел „Витоша“ (ул. Росарио 1), гр. София, ще се проведе конференция „Правоспособност и достъп до правосъдие за хора с интелектуални затруднения“. “Достъпът до правосъдие е предварително условие за упражняването на човешките права“, посочва Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).
На 10 и 11 март 2016 г. в парк-хотел „Витоша“ (ул. Росарио 1), гр. София, ще се проведе конференция „Правоспособност и достъп до правосъдие за хора с интелектуални затруднения“.
Конференцията се организира от партньорите по проект AJUPID, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Национален алианс за социална отговорност (НАСО), Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Български център за нестопанско право (БЦНП).
В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики за подобряване на достъпа да правосъдие и упражняването на човешки права от хора с интелектуални затруднения съобразно техните желания и предпочитания,  като от участниците се очаква да споделят своите гледни точки и практики относно прилагането на член 12 и член 13 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ).
“Достъпът до правосъдие е предварително условие за упражняването на човешките права“, посочва Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). “Всеки човек трябва да има възможност да изразява избор и да контролира решенията, които засягат неговия живот. За да се случи това, хората с комплексни нужди трябва да имат гарантирана адекватна индивидуализирана подкрепа, която да позволява тяхното активно участие в обществото. Само по този начин включването може да бъде реалност за всички.”
Партньорите в проекта AJuPID, съфинансиран от Европейската комисия, ще представят своите заключения как правоспособността и достъпа до правосъдие за хора с интелектуални затруднения са гарантирани или ограничени в пет европейски държави: България, Финландия, Франция, Унгария и Ирландия. Особено внимание ще бъде обърнато на ситуацията с възрастни с интелектуални затруднения, които са ограничени при вземането на решения относно техния живот чрез поставянето им под частично или пълно запрещение. Ще бъдат споделени резултатите от сравнително проучване на законодателните рамки на пет европейски държави, както и обещаващи практики за по-добра подкрепа на хора с интелектуални затруднения.
Специално внимание ще бъде отделено на българския проект на Закон за физическите лица и мерки за подкрепа, изработен от Министерство на правосъдието и поставен за обществено обсъждане през април 2015 г. Законопроектът е насочен към прилагането на стандартите за равенство пред закона, чрез премахване на системите на запрещение и въвеждане на мерки за подкрепено вземане на решения в България, съобразно изискванията на член 12 от Конвенцията. Български център за нестопанско право и Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения ще представят също така и натрупаният опит и резултатите от апробирането на мерки за подкрепа сред хора с интелектуални затруднения, които са в основата на законопроекта.
Проф. Джералд Куин, Център за право и политики за хора с увреждания, НУИ, Голуей, и Димитрис Николски, председател на експертната група по права на хора с увреждания към Съвета на Европа, както и други изтъкнати лектори, ще хвърлят светлина върху някои от предизвикателствата, свързани с правоспособността и достъпа до правосъдие. На конференцията и в дискусиите ще участват хора с увреждания, техните семейства и поддръжници, специалисти от сектора на хората с увреждания, юристи, политици, депутати, омбудсман, както и други ключови участници и заинтересовани страни. Окончателната цел на проекта AJuPID и самата конференция е да насърчи развитието на практики към подкрепено вземане на решения и по-добър достъп до правосъдие, в съответствие с духа на КООНПХУ, като част от холистичен подход за пълно включване в обществото.

За Контакти:
nasoki@naso.bg 0882 122 670

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1398